niedziela, 7 września 2014

Wczoraj czytałam Sienkiewicza.
"Potop"
Jędruś ja ran Twych ...
Od razu mam w głowie Braunek. Tyle było krytyki pod Jej adresem.
A dla mnie zawsze będzie Oleńką, jedyną jaką znam.
Spotykałam Ją czasem w Dębkach na spacerach.
I zawsze pierwsza myśl - Oleńka!
Choć tyle to już lat.
I puste miejsce zostało...
A tak w ogóle nie o tym chciałam.
Tylko o czytaniu.
Bo lubię
I myślę, że każdy sposób jest dobry
By prowokować do..
Zachęcam  więc
Czytajmy.
Zawsze i wszędzie.